SMART Sleepers

SMART SLEEPERS är en patenterad produkt utevacklad av, vårt systeföretag, Sateba tillsammans med Cementys. Det är en innovative lösning för att övervaka spåret och banunderbyggnadens beteende. Genom SMART SLEEPERS kan man samla statiskt eller dynamiskt information om spårets och banans kondition när tågen rullar över.

Med hjälp av SMART SLEEPERS kan banans standard och kondition övervaks. Underhållsarbeten kan förutses och riktas till rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.

Vänligen kontakta oss för ritningar/datablad!