HAS sliper för lätt järnväg, spårväg och tunnelbana

HAS (HIGH ATTENUATION SLEEPER) är en sliper för järnväg, spårväg och tunnelbana. Slipern är vibrationsdämpande
och är utvecklad för att användas i områden som kan störas av vibrationer.

Vänligen kontakta oss för ritningar

TW 120 SDS

SDS är en twin-blocks sliper med dubbla metalförankringar (v-profil) mellan blocken. Slipern är möjlig att tillverka
Så att den blir endast 12 cm tjocklek. SDS är tänkt att användas för slab-track ibland annat gatumiljö eller grässpår.

Vänligen kontakta oss för ritningar/datablad!

S312 Sliper för fixerat spår, höghastighetsjärnväg, järnväg, tunnelbana och spårväg

S312 är godkänd för kommersiell hastighet upp till 320 km/h samt är homologerad för en designhastighet upp till 350 km/h av Franska SNCF.

Sliper består av två block (twin-block-sleeper) med en metalskena (V-profil) som håller ihop blocken. Runt varje block finns en plastlåda (boot) som innehåller vibrationsdämpande underläggsmattor samt laterala mattor för sidokraften. Slipern kan utrustas med mattor av olika styvhetsgrader, detta beroende på hur mycket slipern skall dämpas. Då slipern kan utrustas med olika mattor med olika styvheter kan slipern användas som transitzon mellan olika styvheter på banunderbyggnaden. Exempelvis mellan ballasterat spår och fixerat spår, detta för att undvika ”gupp” som riskerar att uppstå om transiten sker direkt mellan mjukare och styvare banunderbyggnad.

Tack vare att slipern är utrustad med underläggmattor minskas vibrationer som normalt uppstår vid traditionellt slabb-track-spår där endast rälmellanlägget är det som då minskar vibrationerna. I och med detta minskas även risker för sprickbildningar runt befästningssystemet då S312 ”flyter” i den ingjutna platslådan där själva blocket endast vilar mot och med den ingjutna delen vilket medför till minskad påfrestning på betongkonstruktionen.

Ytterligare en positiv effekt av att välja S312 (eller HAS) är att tunnelhöjden kan i många fall minskas med 2-3 decimeter då bygghöjden för S312 (och HAS) är betydligt lägre än för platsgjuten flytande slabb-track.

Slipern tillverkas på fabrik där kontroll och kvalitet är lättare att styra över än gjutning på plats. Detta medför att det går att få till väldigt små toleranser vad gäller spåravidden, befästningssystem, höjd och dimension på blocket. Den positiva effekten av förtillverkad sliper är att vid eventuell urspårning eller skador på slipern kan enskilda sliprar lätt byttas ut mot en ny. Plastlådan som är den del som gjuts in för det fixerade spårlösningen behåller sin styvhet vilket medför att slipern går att lyfta ut och en ny sliper kan läggas in i fastgjutna lådan.

Utläggningshastigheten är mycket hög för S312, upp till 400 meter per dag är möjligt, detta inkluderar även ingjutningen av slipern. Arbetet sker då i två skift, ett skift för att lägga ut och nästa skift gjuter.

Vid produktionsskedet kan en extra matta fästas utanpå undersidan av sliperns plastlåda. Vilket medför att slipern, efter utläggning och räl monteras, är körbar för arbetsfordon. Detta medför ett högt och effektivt logistiskt flöde då sliprar, räl med mera kan transporteras ut på plats på järnvägsvagnar och spårgående fordon.

S312 passar all typ av järnväg, spårväg och tunnelban för höga eller låga axellaster samt såväl i tunnel som utomhus.

Vänligen kontakta oss för ritningar/datablad!