Utveckling & forskning

Sateba Group bedriver forskning och utveckling av nya produkter. Sateba Group innehar flertalet patenter på olika unika sliperslösningar. Vissa patent har utvecklats i samarbete med bland annat Alstom och Vossloh. Bland de mer nämnvärda är den så kallade SMART SLEEPERS® och HAS-slipers samt växelutläggningssliprar med justerbara infästningar.

Sateba Group har ett testlaboratorium i Chalon, Frankrike, där olika tester kan utföras. Bland annat sker dynamiska och statiska tester på sliprar för att testa dess livslängd, uthållighet och brottslastgränser. Utöver de nämnda testerna så görs även utdragsprover på befästningar, vibrationstester, horisontella sidokraftprover och betongkärnprover.

Sateba Group arbetar ständigt med nya produkter och lösningar för en allt mer kostnad-, tid-, och miljömedveten marknad. Starkt framväxande är hårdare krav på buller och vibrationsnivåer vilket är ett produktsegment som Sateba Group har och arbetar intensivt vidare för att hitta produkter till rätt pris och rätt funktion.